Varför en arkitekt ?

Det kan kännas som en stor investering att anlita en trädgårds arkitekt, men faktum är att du ganska snabbt sparar in kostnaden !!!

​​

  • En vacker och välskött trädgård kommer höja värdet på hela fastigheten. En undersökning gjord av Husqvarna och Kairos Future ( Global Garden Report 2011) visar att en vacker trädgård kan öka värdet på fastigheten med hela 13 %.

  • Med en bra, genomtänkt och tydlig ritning blir allt rätt från början och du behöver inte lägga pengar på att göra om det igen: Trädgårdens alla önskade funktioner planeras in, de olika delarna passar i storlek i förhållande till varandra , el dras fram till rätt platser, bevattningssystem byggs in där det behövs osv.  

 

  • Med tydliga ritningar sparar anläggaren tid på sitt arbete! Anläggningskostnaden blir lägre än om frågor hela tiden dyker upp, redan anlagda ytor måste ändras och maskiner måste vara på plats under längre tid än nödvändigt osv. Kostnaden för själva ritningen sparas in relativt snabbt!

 

  • Vi ser till att rätt växt hamnar på rätt plats redan från början!  Då kommer växterna att trivas och frodas och behöver därmed inte kompletteras eller förnyas för att de inte överlevt!

 

  • Vi utformar trädgården så att den blir lättskött och funktionell med hjälp av väl valda material och växter vilket ger din trädgård en genomtänkt form och struktur. Detta ger trädgården en harmonisk helhet där alla ytor är utnyttjade på bästa sätt och där rörelsemönstret känns naturligt!

 

  • Med en bra ritning / design har du en bra bas att utgå ifrån om du själv vill förverkliga trädgården i etapper / i egen takt allt eftersom ekonomin tillåter.

 

  • Genom att anlita oss får du en hållbar trädgård som är vacker året om, även under vinterhalvåret!

 

  • Genom att ta hjälp av Sålanda Trädgård så kan du redan från början undvika dyra misstag och istället se till att investera på rätt sätt i din trädgård!