Villkor & GDPR

Alla priser är inklusive moms. En revidering av ritning ingår, övriga ändringar hanteras som tillägg. 

 

Resor inom Ale kommun ingår. Därefter tillkommer milkostnad och timdebitering.

 

Hänsyn kan bara tas till den information som jag får. Tänk på att det kan finnas hinder under mark, som till exempel rör, ledningar, berggrund med mera som kommer påverka iordningställandet av er nya trädgård.

 GDPR / Personuppgiftshantering:

  • Vi delar inte med oss eller säljer dina personuppgifter till andra. Vi hanterar dem endast i syfte för att boka tider och kommunicera ang. bokade eller genomförda projekt. 

  • Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till utomstående utan ert godkännande. 

  • Endast vi som arbetar på Sålanda Trädgård har tillgång till våra register.

  • Information/reklam som mailas eller skickas från oss berör endast vår egen verksamhet , exempelvis erbjudanden om olika designtjänster.

  • När ditt samarbete är avslutat med Sålanda Trädgård sparas dina uppgifter i 7 år. Detta för att t.ex. kunna följa upp våra projekt, vara tillgänglig för projektledning samt ta referensbilder av genomförda projekt när trädgården växt till sig efter ett visst antal år. Original ritningar sparas dock i Sålanda Trädgårds interna portfolio men endast för eget bruk. Om dessa ritningar visas tas all personlig info bort.

  • Du har rätt att få reda på vilka uppgifter som finns registrerade på dig. Maila oss i så fall på karin@salanda.se