Villkor & GDPR

Alla priser är inklusive moms. En revidering av ritning ingår, övriga ändringar hanteras som tillägg. 

Resor inom Ale kommun ingår. Därefter tillkommer milkostnad och timdebitering.

Hänsyn kan bara tas till den information som jag får. Tänk på att det kan finnas hinder under mark, som till exempel rör, ledningar, berggrund med mera som kommer påverka iordningställandet av er nya trädgård.

GDPR / Personuppgiftshantering: