Villa Kungälv

Nybyggnation där kunden önskade få hjälp med att ta fram en helhetsplan för sin nya tomt. En inbjudende entré skapades och en rundad plantering skärmar av mot själva trädgården. Trädäcket, som redan fanns,  kändes omysigt och ramades in med planterinsglådor. En köksträdgård  skapades på en annars outnyttjad yta och en vacker plantering anlades i blickfång från altanen.