Villa Partille

Trädgård med stora nivåskillnader och strikta restriktioner för ändingar i tomtens topografi gjorde att vi skapade en trädgård helt anpassa efter platsen. Planteringslådor i etage skapar en vacker entré. Planteringslådor i trä binder ihop baksidans sociala ytor med den nedre gräsmattan.