Archives: Service

Markplan

En markplan tydliggör viktiga mått och plushöjder samt anger totala kvm-ytan av exempelvis hårdgjorda ytor eller trädäck. Du får förslag på material som är i linje med designen.
Read More

3D Visualisering

3D vyer ger en oslagbar bild för hur din nya trädgård kommer upplevas. Detta är ovärderligt om du har exempelvis en trädgård med stora nivåskillnader men är ett fantastiskt verktyg även för plana tomter.
Read More

Trädgårdsritning

Trädgårdsritnigen ger dig ett designförslag som utförligt visar din nya trädgårds former och funktioner (Tex planteringsytor, gångar, uteplatser, stödmurar, häckar, pergola och pool) baserat på just dina behov och drömmar!
Read More