Markplan

MARKPLAN

En markplan tydliggör viktiga mått och plushöjder samt anger totala kvm-ytan av exempelvis hårdgjorda ytor eller trädäck. Du får förslag på material som är i linje med designen (exempelvis fabrikat och modell av mur- eller marksten) och framhäver det formspråk och den känsla man vill förmedla. Med en markplan blir det dessutom lätt att jämföra offerter från olika anläggare. 

Pris: 2.500 kr (Gäller under förutsättning att trädgårdsritning finns)

Exempel på ritningar

Exempel på ritningar hittar du här: Titta här