Trädgårdsritning

Trädgårdsritnigen ger dig ett designförslag som utförligt visar din nya trädgårds former och funktioner baserat på just dina behov och drömmar!

TRÄDGÅRDSRITNING

Trädgårdsritningen visar din trädgårds form och design sammanställt i en skalenlig, digital 2D-ritning. 
Tyngdpunkt på trädgårdens övergripande formgivning och karaktär där vi utgår från just dina önskemål/behov samt efter din trädgårds förutsättningar.

Ritningen visar trädgårdens olika rum och funktioner så som sittplatser, planteringsytor, gångar, gräsytor, hårdgjorda ytor osv. i en välplanerad, genomtänkt helhet.  

Detta ingår:

Övriga växter och material väljer du själv. Trädgårdsritningen är ett utmärkt arbetsunderlag för anläggare men kan naturligtvis kompletteras med våra övriga ritningar.

Pris 15.900 kr (Gäller för fastigheter upp till 1000 m2 utan större nivåskillnader. Reseersättning tillkommer)

EXEMPEL TRÄDGÅRDSRITNING (TILLVAL: 3D VYER)